ASSOCIATIONS DE JEUNES

Nordstadjugend

Dépliant

D’Nordstadjugend stellt sech vir (–> Informatiounen).

Summeraktivitéiten 2023

Détailer: Nordstadjugend – Summeraktivitéiten

———————————————————————————–

Jeunesse Bourscheid

Monsieur Cédric MAAS KOOB

Kontakt:

jeunessebuurschent@gmail.com

lmaaskoob@gmail.com

Jongen a Meedercher Lëpschent

Madame Lynn MEIER

Kontakt:

lexnick98@hotmail.com

lynnmeier2000@yahoo.de

———————————————————————————–

 

Dernière modification le 21.06.2023
Aller au contenu principal