Mëttesdësch

Wëllt dir a flotter Gesellschaft zu Mëtteg iessen?

Da mëllt iech un fir eise Mëttesdësch.

Eng Initiativ vun der Gemeng Buurschent an Zesummenaarbecht mat der Stëftung Hëllef Doheem.

Déjeuner en bonne compagnie vous intéresse?

Participez à notre “Mëttesdësch” (repas de midi).

Une initiative de la commune de Bourscheid en collaboration avec

la fondation “Stëftung Hëllef Doheem”.

November 2019
Dezember 2019
Januar 2020
Februar 2020
März 2020

Dernière modification le 11.09.2020